پروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

مقاله در مورد کشاورزی,متن در مورد کشاورزی,تحقیق در مورد کشاورزی و باغداری,فواید کشاورزی برای انسان چیست,تحقیق در مورد محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف,محصولات کشاورزی ایران چیست؟,تحقیق در مورد کشاورزی کلاس ششم,کشاورزی چیست,دانلود تحقیق pdf,سایت تحقیق دانشجویی,بهترین سایت تحقیق دانشجویی,سایت تحقیق رایگان,دانلود تحقیق رایگان با فرمت word,بانک مقالات دانشجویی,دانلود تحقیق دانش آموزی,نمونه تحقیق دانشجویی pdf,تحقیق در مورد کشاورزی در ایران,تحقیق درباره محصولات کشاورزی,تاریخچه کشاورزی در ایران,پيشگفتار: در اين پروژه بر حسب نياز به تحقيق و مطالعه اين موضوع در ابتدا با بيان مقدمه اي كوتاه در مورد تاريخچه سلنيوم به بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و نيز اشپروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك|34010367|sah|تحقيق كشاورزي و زراعت,دانلود تحقيق,كار تحقيقي كشاورزي و زراعت,كشاورزي و زراعت,سلنيوم و اصلاح آلودگي خاك,اصلاح آلودگي سلنيوم در خاك
با ما همراه باشید با موضوع پروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

پيشگفتار:
در اين پروژه بر حسب نياز به تحقيق و مطالعه اين موضوع در ابتدا با بيان مقدمه اي كوتاه در مورد تاريخچه سلنيوم به بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و نيز اشكال سلنيوم در طبيعت براي آشنايي بيشتر پرداخته شده است. و پس از آن موارد مصرف اين عنصر در صنايع مطرح گرديده و با دادن يك ديد كلي راجع به ماهيت سلنيوم به بررسي تاثيرات آن بر جانداران از جهت خطرات مصرف زياد و نيز مصرف كم آن پرداخته شده است و نهايتا به بررسي دقيق نقش سلنيوم در بدن انسان و نياز روزانه به آن با توجه به سن و شرايط محيطي پرداخته شده در ادامه نيز به روشهاي جبران كمبود سلنيوم در دام و همچنين از نمونه خوراكيهاي حاوي سلنيوم زياد ياد گرديده است در قسمت دوم اين پروژه به بررسي خاكهاي حاوي سلنيوم پرداخته شده و نيز بر آلودگي خاك توسط اين عنصر تكيه گرديده است و در آخر به روش گياه پالايي به عنوان راهي براي از بين بردن اين آلودگي از محيط نگاه شده است و در اين بين به معرفي برخي از گونه هاي گياهي موثر در اين روش و همچنين بررسي نتايج آزمايشهاي مربوط به مفيد بودن گياه پالايي براي از بين بردن آلودگي سلنيوم از محيط آورده شده است. و در انتها به عنوان راهبردي مفيد نتايج و اثرات ورود علم بيوتكنولوژي و مهندس ژنتيك و اصلاح نباتات را در گياه پالايي معرفي
گرديده است.
اميد به اينكه اين مكتوب ناچيز آغازي براي ادامه راه مطالعه و تحقيق در اين موضوع براي ديگر عزيزان باشد.


فهرست مطالب
فصل اول- خصوصيات سلنيوم 1
مقدمه: 2
خصوصيات فيزيكي و شيميايي: سلينوم 3
خصوصيات و اشكال سلنيوم در طبيعت: 8
حضور و توليد سلنيوم در طبيعت 9
موارد استفاده سلنيوم در صنايع 13
فصل دوم تاثيرات و خطرات سلنيوم 14
تاثيرات سلنيوم جانداران 15
نقش سلنيوم در بدن انسان و بررسي نياز روزانه به آن 15
نقش فيزيولوژيكي سلنيوم 16
خطرات مصرف بيش از حد سلنيوم 19
خطرات مصرف زياد سلنيوم براي سلامتي 23
خطرات كمبود سلنيوم در بدن 31
روش اول: تزريق سلنيوم 35
روش دوم: د ادن سلنيوم خوراكي 35
نمونه هايي از خواراكيهاي حاوي سلنيوم زياد 37
فصل سوم- آلودگي سلنيوم و نحوه از بين بردن آن 39
نمونه هايي از خاكهاي حاوي سلنيوم زياد 40
غلظت سلنيوم در خاك 40
آلودگي سلنيوم در خاك 46
نحوه از بين بردن آلودگي به روش گياه پالايي 48
معرفي برخي از گونه ها و گياهان مفيد در phytoremediation 52
بررسي و نتايج آزمايشهاي مربوط به Phytoremediation 56
وارد شدن علم بيوتكنولوژي در phytoremediation 59
نتايج و بحث 61
منابع و ماخذ 63